Tag Archives: Xe bơm bê tông Putzmeister BT-3000

Xe bơm bê tông Putzmeister BT-3000

Xe bơm bê tông Putzmeister BT-3000

Xe bơm bê tông Putzmeister BT-3000 thuộc dòng xe bơm bê tông cỡ trung. Sử dụng động cơ bơm Putzmeister BSF 38,14 H là một loại xe bơm bê tông rất hiệu quả của hãng thiết bị xây dựng nổi tiếng