Tag Archives: WTO

Lộ trình thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại đối với Việt Nam

Lộ trình thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại đối với Việt Nam

Có thể nhận thấy rằng, nội dung quan trọng nhất của các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đến nay là lộ trình cắt giảm thuế quan. Cụ thể là: Thứ nhất, đối với