Tag Archives: transmix T600

Xe trộn bê tông transmix T600

Xe trộn bê tông transmix T200

Xe trộn bê tông transmix T600 là dòng xe trộn bê tông công suất lớn mà Jacon hiện đang phân phối trên toàn thế giới. Để đảo trộn bê tông và tạo ra được hỗn hợp bê tông chất lượng,