Tag Archives: trạm trộn Meka MK-130

Trạm trộn bê tông Meka MK-130

Trạm trộn bê tông Meka MK-130

Trạm trộn bê tông Meka MK-130 là trạm trộn bê tông loại đang được phân phối trên toàn quốc. Máy chuyên dùng để trộn và bơm bê tông ở những dự án đặc biệt có tính lâu dài và cố