Tag Archives: tin thị trường

Lộ trình thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại đối với Việt Nam

Lộ trình thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại đối với Việt Nam

Có thể nhận thấy rằng, nội dung quan trọng nhất của các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đến nay là lộ trình cắt giảm thuế quan. Cụ thể là: Thứ nhất, đối với

Điều cần biết cho các nhà xuất khẩu khi gia nhập thị trường

Điều cần biết cho các nhà xuất khẩu khi gia nhập thị trường

Có nhiều vấn đề quanh việc bán hàng quốc tế, đó là không chú ý tới rủi ro đối với tính bền vững của bán hàng và quan trọng hơn hết là tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng.