Tag Archives: tháp xây dựng

Tháp bơm bê tông schwing SW-01

Tháp bơm bê tông schwing SW-01

Tháp bơm bê tông schwing SW-01 là tháp bơm cỡ trung bình chuyên được sử dụng để bơm bê tông vào những công trình xây dựng thay cho xe bơm bê tông di động. Tầm ngang và tầm cao đo

Tháp bơm bê tông Putzmeister P-100

Tháp bơm bê tông Putzmeister P-100

Tháp bơm bê tông Putzmeister P-100 chuyên dùng để bơm bê tông cho các hạng mục công trình xây dựng, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công của toàn thể công trình. Sự vận hành của máy có thể

Tháp bơm bê tông Everdigm ED-350

Tháp bơm bê tông Everdigm ED-350

Tháp bơm bê tông Everdigm ED-350 thuộc dòng tháp bơm cỡ trung bình chuyên được sử dụng để bơm bê tông vào những công trình xây dựng thay cho xe bơm bê tông. Nó sử dụng một khớp nối loại