Tag Archives: tháp bơm vữa

Tháp bơm bê tông Putzmeister P-100

Tháp bơm bê tông Putzmeister P-100

Tháp bơm bê tông Putzmeister P-100 chuyên dùng để bơm bê tông cho các hạng mục công trình xây dựng, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công của toàn thể công trình. Sự vận hành của máy có thể