Tag Archives: schwing SW-01

Tháp bơm bê tông schwing SW-01

Tháp bơm bê tông schwing SW-01

Tháp bơm bê tông schwing SW-01 là tháp bơm cỡ trung bình chuyên được sử dụng để bơm bê tông vào những công trình xây dựng thay cho xe bơm bê tông di động. Tầm ngang và tầm cao đo