Tag Archives: Máy phun bê tông Transmix

Máy phun bê tông Transmix T6000

Máy phun bê tông Transmix T6000

Máy phun bê tông Transmix T6000 sử dụng 2 hai lưỡi xoắn vận hành liên lỉ, trộn đảo bê tông trong tháp trộn, công suất máy đặt được lên đến 30 m3/h. Máy phun bê tông Transmix T6000 thuộc dòng