Tag Archives: Everdigm ED-540

Tháp bơm bê tông Everdigm ED-540

Tháp bơm bê tông Everdigm ED-540

Tháp bơm bê tông Everdigm ED-540 là một mô hình trong hàng trăm mô hình tháp bơm bê tông mà Everdigm hiện đang sản xuất và cung cấp trên toàn thế giới. Nó có chiều ngang là 41.6m và chiều sâu