Tag Archives: công nghiệp hóa

Máy xây dựng sử dụng màu sắc như thế nào?

Máy xây dựng sử dụng màu sắc như thế nào?

Nếu để ý quan sát tại những công trường xây dựng ta sẽ thấy ngay các biển bảo hay màu sắc của các loại máy xây dựng thường là màu vàng đặc trưng. Vậy tại sao máy xây dựng hay được sơn

Ngành chế tạo máy đạt những cột mốc mới

Ngành chế tạo máy đạt những cột mốc mới

Chúng ta cần chú trọng phát triển ngành cơ khí nói chung và ngành chế tạo máy nói riêng. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Chính phủ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu